Regidor
Regidor de Medi Ambient, Foment Econòmic (en matèria d'Agricultura i Centre històric), Serveis Tècnics (i Manteniment de platges i camins rurals), Normalització Lingüística i Foment i ús del Valencià
Compromís

José Carlos Gil Piñar

Salario bruto mensual (14 pagas) 2716,16

Declaraciones

Declaración de Bienes y Actividades

Descargar

Retribuciones

Mensuales

2,716€

Dedicación

Parcial