Recopilació d'informacions publicades en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient, plans urbanístics, informes d'impacte ambiental, i informació urbanística, que inclou la consulta de planejament, de qualificacions urbanístiques i del catàleg de patrimoni arquitectònic.

Pla General d'Ordenació Urbana

Convenis urbanístics