En aquest àmbit es recullen les qüestions relacionades amb la participació que cal destacar des del Portal de la Transparència, així com la informació sobre els serveis que ofereix l'Ajuntament a la ciutadania i els canals d'atenció ciutadana