Per a poder exercir amb més eficàcia les seues funcions i competències, l'Ajuntament s'ha dotat, d'una banda, d'una organització interna en àrees de govern i districtes i, d'altra banda, d'un ventall d’entitats municipals amb personalitat jurídica pròpia. En aquesta secció trobareu informació sobre la seua estructura, organització i funcions. També podreu accedir a la informació relativa del personal i dels càrrecs electes municipals.