Accés a la informació de l'activitat administrativa de l'Ajuntament i les seues entitats municipals que té contingut econòmic o de despesa pública: pressupostos, contractació pública, subvencions, transferències i encàrrecs de gestió, convenis, patrimoni, estudis i informes, publicitat institucional i contractació d'obres públiques.