Representants Municipals en Òrgans Col·legiats

 • Entidades Supramunicipales, Consejos Sectorias, Organismos Autónomos,..
 • Consejos Escolares
 • Consell Escolar Municipal: Mariana Elisa Mingot Cervera.
 • Consell Agrari Municipal: Un representant de cada grup polític que integra l'Ajuntament a proposta d'aquests.
 • Associació Santa Marta: Jaime Santamaria Baldó.
 • Consorci d'Aigües de la Marina Baixa: Pedro Ramis Soriano.
 • Consorci Provincial d'Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant: Jaime Santamaria Baldó
 • Consejo Local de Participació Ciutadana: Vicepresident : Jaime Santamaría Baldó
 • Asamble Local de Creu Roja Espanyola: Maite Sanchez Vaello.
 • Consorci Pla Zonal de Residus,6, Area de Gestió A1: Ana María Alcazar Cabanillas.
 • Centre de Recursos de Pesquers d'Alacant: Pedro Ramis Soriano.
 • Fons València Per la Solidaritat: Maite Sánchez Vaello.
 • Consell de Benestar Animal: Carlos Soler López.
 • Col·legi d'Educació Especial Secanet: Maite Sánchez Vaello
 • CEIP. La Ermita: Carlos Soler López
 • CEIP. Mare Nostrum: Pedro Antonio Lloret Ruiz
 • CEIP. Dr. AlvaroEsquerdo: Mariana Elisa Minqot Cervera
 • CEIP. María Francisca Ruiz Miquel: Ana María Alcazar Cabanillas
 • CEIP. PobleNou: Ana María Alcazar Cabanillas
 • CEIP. Gasparot: Jaime Santamaría Baldó
 • CEIP. Hispanidad: Francisco Pérez Buíques
 • IES "Malladeta": Mariana Elisa Mingot Cervera
 • IES "Marcos Zaragoza": Mariana Elisa Minqot Cervera
 • IES "Marina Baixa": Mariana Elisa Minqot Cervera
 • Escola d'Educació d'Adults Bernart de Sarria: Mariana Elisa Mingot Cervera.