pedro.alemany@villajoyosa.es
Regidor
Gent per la Vila

Pedro Alemany Pérez

Salario bruto anual No percep

Com a excepció i a la vista de l’especial situació de Sr. Pedro Alemany Pérez, Portaveu del Grup Municipal Gent per la Vila i el fet de resultar beneficiari d’una pensió de jubilació incompatible amb una dedicació parcial, s’estableix que percebrà 1000€ per assistència al ple ordinari, 100€ per assistència a ple extraordinari, 100€ per assistència a Junta de Portaveus i 100€ per assistència a Comissions Informatives.

Declaraciones

Declaración de Bienes y Actividades

Descargar

Retribuciones

Mensuales