Contractes públics d’emergència associats a l’estat d’alarma

No s'han realitzat contractes d'emergència associats a l'estat d'alarma.