Convocatòria de les subvencions

La BDSN (Base de dades nacional de subvencions) mostra la informació subministrada des de 2016 pels òrgans concedents; en el cas del sector públic estatal, aquesta inclou, a més, la informació subministrada des de 2014.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte “la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques“.

Ha de comptar amb un dispositiu informàtic que garantisca la fefaenda de la data i de l’hora d’inici de publicació en el lloc web.

S’ha de consultar per:

  • Entitats locals -> “la Vila Joiosa” i clickar a “Buscar”
  • Seleccionar “Municipi / LA VILA JOIOSA/VILA JOIOSA, LA / Ajuntament de municipi” i fer clic a “Tancar”
  • Seleccionar “Ajuntament de municipi” en l’anterior pantalla i fer clic a “Processar consulta”