Indicadors pressupostaris

2020

142 ,39
Superàvit per habitant
812 ,10
Despesa per habitant
57 ,72
Inversió per habitant
481 ,13
Endeutament per habitant

Evolució dels indicadors pressupostaris