Estat d’execució d’ingressos i despeses

Document
Descarregar
Resum per capítols del Pressupost de despeses
Pressupost de despeses amb detall per partides
Resum de la classificació funcional de la despesa
Resum de la classificació funcional de la despesa sense detall
Resum de la classificació econòmica de la despesa
Resum de la classificació econòmica de la despesa sense detall
Resum per capítols del Pressupost d'ingressos
Pressupost d'ingressos amb detall per conceptes
Resum de la classificació econòmica dels ingressos