Gestió documental

Reglament de funcionament i organització del Servei d'arxiu de l'Ajuntament de la la Vila Joiosa
Junta Qualificadora de Documents Administratius de la Generalitat Valenciana
Actualment, l'Ajuntament de la Vila Joiosa no té constituïda una Comissió de Valoració Municipal. No s'estan duent a terme tasques d'eliminació de documents i arxius.