Llocs eventuals

  • Retribucions
Nom
Lloc
Jornada
Retribució
José Lloret Martínez
Cap de Gabinet d'Alcaldia
Completa
3.571,43 €
Mª Teresa Zaragoza Fuster
Cap de Comunicació
Completa
3.571,43 €
Jorge Maciá Santamaría
Assessor d'Alcaldia
Completa
2.500 €
Ismael Hamia Hakim
Assessor d'Alcaldia
Completa
2.500 €
Soraya Hernández Méndez
Auxiliar d'Alcaldia
Completa
2.200 €
Francisco Barber Nogueroles
Auxiliar d'Alcaldia
Completa
2.200 €
Javier Llorca Ortiz
Auxiliar del Grup PSOE
Completa
1.931,97 €