Retribucions

Nom i càrrec
Retribució
Alcalde
Andrés Verdú Reos
4169,45 € bruts/mes en 14 pagues
Regidors amb dedicació exclusiva
Marta Sellés Senabre
María Asunción Lloret Ortigosa
Aina Santamaría Durá
3559,63 € bruts/mes en 14 pagues
Regidors amb dedicació parcial
Francisco Carreres Llorente
Vicente Sebastiá López
José Ramón Uclés Jiménez
José Carlos Gil Piñar
Pedro Alemany Pérez
2716,16 € bruts/mes en 14 pagues
Regidors de l'oposició
Jaime Lloret Lloret (PP)
Francisco Pérez Buigues (C’s)
1785,41 € bruts/mes en 14 pagues

Els regidors/es no integrants de l’Equip de Govern i sense cap mena de dedicació percebran 700 € per assistència al Ple ordinari, 50 € per assistència a plens extraordinaris, 50 € per assistència a Junta de Portaveus i 50 € per assistència a comissions informatives.

 

  • Assignació de grups polític

Cada grup polític percebrà una quantitat mensual de dos-cents (200) euros al mes, més noranta (90) euros per regidor/a integrant d’aquest, en concepte de dotació econòmica.