Corporació Municipal

Assignació econòmica

Cada grup polític percebrà una quantitat mensual de tres-cents (300) euros al mes, més cent (100) euros per regidor/a integrant d’aquest, en concepte de dotació econòmica

Grups municipals

Partit Popular

D. Marcos Enrique Zaragoza Mayor
Alcaldía
Partido Popular

D. Pedro Ramis Soriano
Primer Tinent d’Alcalde y Regidor d’equip de govern
Partido Popular

Dª. Rosa María Llorca Pérez
Segon Tinent d’Alcalde y Regidora d’equip de govern
Partido Popular

Dª. Mariana Elisa Mingot Cervera
Tercera Tinenta d’Alcalde y Regidora d’equip de govern
Partido Popular

D. Pedro Antonio Lloret Ruiz
Quart Tinent d’Alcalde y Regidor d’equip de govern
Partido Popular

D. Jaime Santamaria Baldó
Cinquè Tinent d’Alcalde y Regidor d’equip de govern
Partido Popular

Dª. Maite Sanchez Vaello
Regidora d’equip de govern
Partido Popular

D. Francisco Pérez Buigues
Sisè Tinent d’Alcalde y Regidor d’equip de govern
Partido Popular

Dª. Ana María Alcázar Cabanillas
Setè Tinent d’Alcalde y Regidora d’equip de govern
Partido Popular

D. Carlos Soler López
Regidor d’equip de govern
Partido Popular

Partit Socialista Obrer Espanyol

Gent per la Vila

D. Pedro Alemany Pérez
Regidor
Gent per la Vila

Compromís

VOX