Corporació Municipal

Cada grup polític percebrà una quantitat mensual de dos-cents (200) euros al mes, més noranta (90) euros per regidor/a integrant d’aquest, en concepte de dotació econòmica

Grups municipals

Partit Socialista Obrer Espanyol

Gent per la Vila

D. Pedro Alemany Pérez
Regidor
Gent per la Vila

Compromís

Dª. Marta Ronda Marced
Regidora
Compromís

Partit Popular

D. Jaime Lloret Lloret
Regidor
Partido Popular

Dª. Mariana Elisa Cervera Llorca
Regidora
Partido Popular

D. Pedro Ramis Soriano
Regidor
Partido Popular

D. Jaime Santamaría Baldo
Regidor
Partido Popular

Ciutadans

Dª. Adelina Lloret Cantó
Regidora
Ciudadanos