Organigrama de l’Ajuntament

D. Pedro Alemany Pérez
Regidor
Gent per la Vila
Dª. Marta Ronda Marced
Regidora
Compromís
D. Jaime Lloret Lloret
Regidor
Partido Popular
Dª. Mariana Elisa Cervera Llorca
Regidora
Partido Popular
D. Pedro Ramis Soriano
Regidor
Partido Popular
D. Jaime Santamaría Baldo
Regidor
Partido Popular
Dª. Adelina Lloret Cantó
Regidora
Ciudadanos