Organigrama de l’Ajuntament

D. Marcos Enrique Zaragoza Mayor
Alcaldía
Partido Popular
D. Pedro Ramis Soriano
Primer Tinent d'Alcalde y Regidor d'equip de govern
Partido Popular
Dª. Rosa María Llorca Pérez
Segon Tinent d'Alcalde y Regidora d'equip de govern
Partido Popular
Dª. Mariana Elisa Mingot Cervera
Tercera Tinenta d'Alcalde y Regidora d'equip de govern
Partido Popular
D. Pedro Antonio Lloret Ruiz
Quart Tinent d'Alcalde y Regidor d'equip de govern
Partido Popular
D. Jaime Santamaria Baldó
Cinquè Tinent d'Alcalde y Regidor d'equip de govern
Partido Popular
Dª. Maite Sanchez Vaello
Regidora d'equip de govern
Partido Popular
D. Francisco Pérez Buigues
Sisè Tinent d'Alcalde y Regidor d'equip de govern
Partido Popular
Dª. Ana María Alcázar Cabanillas
Setè Tinent d'Alcalde y Regidora d'equip de govern
Partido Popular
D. Carlos Soler López
Regidor d'equip de govern
Partido Popular